HU | RO

PARTNEREK

MÉDIAPARTNEREK

TÁMOGATÓNKÚJ PÁLYÁZATI LEHETÕSÉG: 4. pályázati felhívás a magyar-román határtérségben HURO/1001

2010-12-22

Felhívás érvényessége: 2010 december 10. - 2011 március 01.

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a romániai Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium pályázatot hirdet (2010. december 10.) a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében.

Milyen tevékenységekre kapható támogatás?

A támogatott tevékenységek köre igen széles. A határon átnyúló közlekedés fejlesztését célzó tervek elkészítése és a hírközlés fejlesztése mellett lehetõség van természetvédelmi, valamint az üzleti együttmûködést elõsegítõ projektekkel is pályázni. Támogathatóak a közös kutatások és a K+F tevékenységekben érintett szektorok közötti együttmûködések, akárcsak az oktatási, munkaerõ-piaci és egészségügyi/veszélyelhárításban részt vevõ intézmények közötti kooperáció felélénkítése.

Kik pályázhatnak?

A jogosult pályázók köre ezúttal is azokat a közcélú tevékenységet folytató non-profit szervezeteket öleli fel (állami intézmények, helyi közigazgatási szervezetek, civil szervezetek, kereskedelmi kamarák), akik a határtérségben tevékenykednek (magyar részrõl: Szabolcs–Szatmár–Bereg, Hajdú–Bihar, Békés és Csongrád, román oldalról pedig: Szatmár (Satu Mare), Bihar (Bihor), Arad és Temes (Timiº) megyék) és a határ túloldalán levõ szervezetekkel együtt egy közös, határon átnyúló jelentõségû projektet kívánnak megvalósítani.

A projektpartnerek között legalább egy magyarországi és egy romániai partnernek kell lennie a jogosult támogatási területrõl.

Mennyi támogatás áll rendelkezésre?

A pályázati felhívás keretében 20 724 106 euró vissza nem térítendõ közösségi forrás áll rendelkezésre. A projektek az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Magyar Köztársaság és Románia társfinanszírozásával valósulhatnak meg.

Hasznos tudnivalók:

A pályázati felhívás ismertetése céljából a Közös Technikai Titkárság és a romániai Info Pont 2011 januárjában információs napokat szervez a magyar-román határtérségben. Az eseményekkel kapcsolatos részletek a késõbbiekben lesznek elérhetõek honlapunkon.

Hogyan lehet jelentkezni?

Az angol nyelvû pályázatokat a program Közös Technikai Titkárságához kell benyújtani, kizárólag postai úton vagy futárszolgálattal (VÁTI Nonprofit Kft., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32). A benyújtás határideje 2011. március 1. A határidõn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.

A felhíváshoz kapcsolódó pályázati dokumentáció, a pályázatok beadásával kapcsolatos tudnivalók és további, részletes információk ezen a linken találhatók.


Címkék:   inpress  huro  hu-ro  nemzeti fejlesztesi ugynokseg  palyazat  magyarorszag  romania  hataron atnyulo egyuttmukodesi program